שייפ מתחייבת לשמור על אתר זה מעודכן ומדויק. אם בכל זאת תיתקל במשהו שגוי או לא מעודכן, נשמח אם תוכל ליידע אותנו. נא לציין היכן באתר קראת את המידע. לאחר מכן נבחן זאת בהקדם האפשרי. נא לשלוח את תגובתך בדוא"ל לכתובת: marketing@shaip.com.

איננו אחראים לאובדן כתוצאה מאי דיוקים או חוסר שלמות, ולא לאובדן הנובע מבעיות שנגרמו או טבועות בהפצת מידע דרך האינטרנט, כגון שיבושים או הפרעות. בעת שימוש בטפסי אינטרנט, אנו שואפים להגביל את מספר השדות הנדרשים למינימום. לכל הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בנתונים, עצות או רעיונות שניתנו על ידי או מטעמה של שייפ באמצעות אתר זה, שייפ אינה נושאת באחריות.

השימוש באתר ובכל מרכיביו (כולל פורומים) כפוף תנאי שימוש. עצם השימוש באתר זה מרמז על הידע והתקבלות של תנאי שימוש אלה.

תשובות ופניות פרטיות המוגשות בדוא"ל או באמצעות טופס אינטרנט יטופלו באותו אופן כמו מכתבים. המשמעות היא שאתה יכול לצפות מאיתנו לתגובה תוך חודש אחד לכל המאוחר. במקרה של בקשות מורכבות, אנו נודיע לך תוך חודש אחד אם אנו זקוקים לשלושה חודשים לכל היותר.

כל מידע אישי שתמסור לנו במסגרת תגובתך או בקשתך למידע ישמש רק בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו.

שייפ תעשה כל מאמץ סביר להגן על מערכותיה מפני כל צורה של שימוש בלתי חוקי. שייפ תטמיע אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים לשם כך, תוך התחשבות, בין היתר, בחדשנות. עם זאת, היא לא תישא באחריות לכל הפסד שהוא, ישיר ו/או עקיף, שייגרם למשתמש באתר, שייגרם כתוצאה משימוש בלתי חוקי במערכותיו על ידי צד שלישי.

שייפ אינה נושאת באחריות לתכנים של אתרים שאליהם או מהם נוצרת היפר קישור או הפניה אחרת. מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים יהיו כפופים לתנאים וההגבלות החלים של אותם צדדים שלישיים.

עובדינו יעשו כל מאמץ להבטיח את נגישות האתר שלנו ולשפר אותו ללא הרף. כולל לאנשים המשתמשים בתוכנה מיוחדת עקב מוגבלות.

אתר זה נבנה אפוא על פי הנחיות AA ברמת WCAG 2.1. הנחיות אלה הן הסכמים מוכרים בינלאומיים בנושא נגישות, קיימות, יכולת להחלפה, ומציאת אתרים.

כל זכויות הקניין הרוחני לתכנים באתר זה נתונות לשאיפ.

העתקה, הפצה וכל שימוש אחר בחומרים אלו אסורים ללא אישור בכתב מאת שייפ, למעט ורק ככל שנקבע אחרת בתקנות חוק מחייב (כגון זכות הציטוט), אלא אם כן מכתיב תוכן ספציפי אחרת.

אם יש לך שאלות או בעיות בנגישות לאתר, אנא אל תהסס לפנות אלינו.