מרכז משאבי AI - חקר מקרה

מעוצב ואוצר עבור
צוותי AI ברמה עולמית
מקרה מבחן
זיהוי ישויות בשם (נר)

הכרת ישות בשם (NER) עבור NLP קלינית

נתונים על טקסט קליני עם הערות טובות וסטנדרט זהב להכשרת / פיתוח NLP קליני לבניית הגרסה הבאה של ה- Healthcare API.

טכנולוגיית הסביבה

מתן אפשרות לפיתוח טכנולוגיה סביבתית באמצעות שיחות בריאות סינתטיות

שיחות בריאות סינתטיות עבור ASR

ביאור ביטוח קליני

שיפור תהליכי עבודה של הרשאה מוקדמת באמצעות הערות ציות להנחיות

ייעול זרימות עבודה קליניות עם דיוק ותאימות.

מחקר אונקולוגי-משאבים

רישוי, ביטול זיהוי והערה עבור חדשנות מודל NLP

שיפור המחקר האונקולוגי באמצעות NLP וביטול זיהוי נתונים.

ספר לנו כיצד אנו יכולים לעזור ביוזמת ה- AI הבאה שלך.